Plazma spawalnicza MIG-MAG czy Tig

  Plazmę możemy nazwać odmiennie zjonizowanym gazem. Do jej wygenerowania wymagane jest nagrzanie gazu do dosyć wysokiej temperatury. Podczas spawania plazmowego łuk wynika między wolframową elektrodą, która jest nietopliwa, a podstawowym półproduktem na przestrzeni zgrzewania plazmowego łuk jest w formie ogniskowej. Spowodowane to jest z wykorzystaniem dyszy, jaka jest schładzana wodą. Główną wartością takiego zgrzewania jest przeważająco...

  Produkty do spawania testy

  Materiały spawalnicze to produkty z pomocą, których możliwe jest połączenie ogółu metali i ich stopów. Obsługują też wszystkie metody zgrzewania wykorzystywane przez osoby spawające. Rozdziela się je na kategorie ze względu na Polskie i Europejskie Wyznaczniki. Toteż wśród produktów spawalniczych wymienia się: elektrody otulone, druty, luty, termoindykatory kredkowe. Elektrody otulone posiadają rozległe funkcje w łączeniu metali....

  Zgrzewanie techniką mig - mag

  Spajanie techniką MIG/MAG odbywa się w ochronie gazów obojętnych (MIG, na ogół jest to argon, hel) albo aktywnych (MAG, przeważnie jest to CO2 albo jego mieszanka z argonem) – spawanie elektrodą topliwą. W tej metodzie łuk elektryczny skrzy się między zgrzewanym towarem a elektrodą w postaci sznura elektrycznego a łuk i jeziorko płynnego metalu są ochraniane dużą ilością gazu obojętnego lub aktywnego. MIG/MAG używać zezwala się podczas gdy...

  Zgrzewarki transformatorowe

  Zgrzewarki są aparatami służącymi do scalanie manualne czy też automatyczne. Zgrzewarki transformatorowe znane są też jako zgrzewarki elektryczne. Ich Funkcją jest zgrzewanie części wykonanych z metalu. Potrzebne są do tego też pomocnicze spoiwa – substancje wiążące i spajające. Te migotamy mają dużo niższe napięcie zgrzewania, bo uzyskują duże wartości energii zgrzewania. Złącza wynikają w trakcie nadtapiania towaru spajającego...

  Spawarki transformatorowe

  Zgrzewarki są przyrządami dodatnio wpływającymi na scalanie manualne albo automatyczne. Zgrzewarki transformatorowe nazywane są także zgrzewarki elektryczne. Ich Funkcją jest spawanie elementów metalowych. Potrzebne są do tego też pomocne łączniki – materiał wiążące i spajające. Te spawarki charakteryzują się tym, że mają wiele mniejsze napięcie scalania, bo osiągają duże potencjał energii spawania. Spojenia tworzą się w trakcie...