Spawanie - porady na temat urządzeń

    Spawanie to proces, podczas którego powstają styki zgrzewcze. Połączenia te wyrabia się w procesie fizycznym łączenia artykułów poprzez ich złączenie i zestalanie. Używanie są przeważnie do scalania metali i tworzyw sztucznych. Podczas łączenia zazwyczaj dodaje się spoiwo – materiał dodatkowy. Istotna jest odporność stawu i tworzywo dokoła niej. Aby zespawanie miało optymalną formę bardzo ważna jest technika za pomocą, które się...